היינות

ליקב חתימת איכות מיוחדת עם טעם משני שמופיע בכל סדרת הבקבוקים שהיין מייצר.

מבקרי יין שטעמו במבחן 'טעימה עיוורת' את סדרת היינות, זיהו את הטעם היחודי שנמצא בכל בקבוק ובקבוק, גם מסדרה שונה. לאחר המילוי היין נארז ידנית בתוך קופסאות יוקרתיות מעוצבות ששומרות על מכובודתו של הבקבוק

היינות

ליקב חתימת איכות מיוחדת עם טעם משני שמופיע בכל סדרת הבקבוקים שהיין מייצר.

מבקרי יין שטעמו במבחן 'טעימה עיוורת' את סדרת היינות, זיהו את הטעם היחודי שנמצא בכל בקבוק ובקבוק, גם מסדרה שונה. לאחר המילוי היין נארז ידנית בתוך קופסאות יוקרתיות מעוצבות ששומרות על מכובודתו של הבקבוק